Search
Generic filters

اولین مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی

۳ مرداد ۱۳۹۷

کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف تصمیم به برگزاری مدرسه ای با عنوان طبیعت گرایی علمی کرده است. 

این مدرسه برای اولین بار در ایران و با ارائه و بحث اساتید و دانشجویان دانشگاه های معتبر ایران و جهان، در این حوزه برگزار می شود. طبیعت گرایی علمی در حالی مقبول ترین باور متافیزیکی حاضر در جامعه ی علمی- فلسفی است که نقدهای متعدد از هر دو منظر علمی و فلسفی بر آن وارد است که در طول ۵ روز (۱۰-۱۴ شهریورماه) به بررسی و نقد این موضوع پرچالش جهانی در دانشگاه صنعتی شریف می پردازیم.

 

سخنرانان:

➖دکتر سید حسن حسینی عضو هیات علمی گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

➖دکتر میکائل استنمارک استاد فلسفه دانشگاه آبسالای سوئد

➖دکتر اندرو پینسنت عضو هیات علمی الهیات دانشگاه آکسفورد و مدیر موسسه ی علم و دین ایان رمزی دانشگاه آکسفورد

➖ دکتر روزبه زارع دانش آموخته دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم

➖دکتر مهدی همازاده ابیانه عضو هیات علمی انجمن حکمت و فلسفه

➖جواد درویش آقاجانی دانشجوی دکترای فلسفه ی علم دانشگاه شریف

➖نیما نریمانی دانشجوی دکترای فلسفه ی دین دانشگاه تهران 

و …

 

سرفصل های کارگاه:

➖ تبیین طبیعت گرایی و نقدهای وارد برآن

➖ آگاهی

➖ هنجارمندی

➖ معرفت شناسی

➖ فراروان شناسی

 

➖ اعطای گواهی شرکت در دوره از دانشگاه صنعتی شریف

➖ همراه با ناهار و پذیرایی

 

⚡️⚡️برای شرکت در این مدرسه می توانید از لینک زیر ثبت نام کنید:

https://goo.gl/Kptth9

برنامه‌های پژوهشی مرتبط