واکاوی علل تغییر رشته نخبگان فنی مهندسی و ورود به حوزه های مربوط به علوم انسانی طبق آخرین آمار 4 میلیون و 400 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری در 2 هزار و 500 موسسه آموزش عالی در حال تحصیل هستند. علوم انسانی با تعداد یک‌میلیون و 970 هزار نفر دانشجو...