Search
Generic filters

almasi

سقوط اقبال دانش آموزان به رشته ریاضی و ضرورت بازاندیشی در نهاد دانشگاه شریف

دانشگاه شریف به واسطه شرایط خاص تأسیس آن، با سرمایه اجتماعی، آموزشی و علمی بالایی کار خود را آغاز کرد و در طول پنجاه‌وچند سال گذشته علی‌رغم همه فرازوفرودهای جامعه ایران توانسته است «پرستیژ برتر» خود در میان دانشگاه‌های کشور حفظ کند. به واسطه همین پرستیژ برتر است که...

«پانل علم، دین و انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

«پانل علم، دین و انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

پانل سوم از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوععلم، دین و انسان در تاریخ 24 اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در این گردهمایی دکتر ابراهیم آزادگان عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه شریف در موضوع «جهان غیرفیزیکی من» و حجت...

«پانل فیزیک، فلسفه و الهیات در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

پانل دوم از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوع فیزیک، فلسفه و الهیات در تاریخ 23 اردیبهشت 97 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. دکتر افشین شفیعی در موضوع «شعور (آگاهی) از منظر فیزیک کوانتوم»، دکتر مصطفی تقوی در موضوع...

پانل دانشگاه برای انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان»

پانل دانشگاه برای انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان»

پانل اول از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوع «دانشگاه برای انسان» در تاریخ 22 اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در این گردهمایی دکترآندرو پینسنت در خصوص اهمیت علوم انسانی برای رشته های مهندسی گفتند که علوم انسانی برای مهندسان...

کتاب « حوای سرگردان » منتشر شد

کتاب « حوای سرگردان » منتشر شد

کتاب کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر ورود توسعه باعث شده است ما بی‌تاریخ شویم؛ و یا شاید دچار بی‌تاریخی شدیم که توسعه را پذیرفتیم. بحث بر سر واکاوی علت و معلول در این ماجرا نیست. مسئله پذیرش این واقعیت است که ما امروز بی‌تاریخ شده‌ایم. و چون بی‌تاریخ...

ما و اُبژه ای به نام اثر هنری ارزشی

ما و اُبژه ای به نام اثر هنری ارزشی

 وقتی از "هنر ارزشی" و به‌تبع آن " اثر هنری ارزشی" سخن می‌رانیم، باید بدانیم که دقیقاً از چه چیزی صحبت می‌کنیم. در این عبارات با سه مفهوم مواجه ایم : هنر ، اثر هنری و ارزش . هنر این مفهوم در طول اعصار تطوراتی داشته است. خواه تخنه[1]، آرس[2]، آرت[3] یا هنر زیبا[4]...