Search
Generic filters

«پانل فیزیک، فلسفه و الهیات در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
پژوهشگران:

پانل دوم از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوع فیزیک، فلسفه و الهیات در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

دکتر افشین شفیعی در موضوع «شعور (آگاهی) از منظر فیزیک کوانتوم»، دکتر مصطفی تقوی در موضوع «نامساوی بل، درسهایی برای فلسفه علم»، اقای حامد منوچهری دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه شریف در موضوع «آیا فیزیک می توانددر آینده به طور کامل توضیح دهد که چرا جهان این گونه است؟» و آقای کاظم طیبی فرد در موضوع «مورفی و مورلند در پی اعاده حیثیت علمی از دین» دیدگاههای خود را ارائه کردند.

برچسبها: علم و دین

برنامه‌های پژوهشی مرتبط