گزیده ی بخش هایی از کتاب تابوی سوبژکتیویته (۲)

مترجم : علی الماسی زند / دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر / عضو اندیشکده مهاجر . . . . . ویراستار فنی : نیما نریمانی / مدیر کارگروه علم و دین / دانشجوی دکتری فلسفه دین

گزیده ی بخش هایی از کتاب تابوی سوبژکتیویته (۲)

·       همچون رخنه‌ای موزیانه، اکثر نوروساینتیست ها  _ که ازجمله تازه‌ترین علوم است _  رئالیسم علمی را پذیرفته و اتخاذ کرده‌اند. ( ص ۲۰ )

·       امروزه اکثر فیلسوفان فیزیک و بخش اعظم علوم متکامل و رشد یافته، با اتخاذ رویکردی نزدیک‌تر به امثال کاردینال بلارمین[۱] ، تا گالیله ، خود را دور از رئالیسم علمی نگاه داشته‌اند. برای مثال بَس وَن فرانسن[۲] مدافع شکلی از تجربه‌گرایی برساختی است که موضوع اصلی آن این است که هدف علم ارائه گزارشاتی مدلّل و تبیینی معقول از شواهد تجربی می‌باشد. او مدعی است که این تمام آن چیزی ست که برای پذیرفتن یک تئوری علمی لازم است. (ص ۲۰)

 

·       گرایش رئالیسم علمی به‌سوی بی‌اهمیت جلوه دادن نقش تأثیرات ذهنی در تحقیق علمی ست، درحالی‌که آنتی رئالیسم مایل به ایزوله‌ کردن امر واقع و جهان خارج، از ذهنیت می‌باشد . که این باعث شده به‌طورکلی غیرقابل درک باشد. اساساً عبارت " ذهنیت " اشاره دارد به تمام تأثیرات شخصی آگاهانه و ناآگاهانه، شامل خودِ " آگاهی فردی " و تمام اهداف، رفتارها و نقطه نظرات شخصی و فردی . (ص ۲۱)

 

·       بااین‌حال، علم به همراه ایدئولوژیِ ماتریالیسمِ علمی رشد کرده است. ایدئولوژی‌ای که متضمن برخی تئوری‌های مقدس و احکامی پیشینی چون مبانی آبجکتیویسم، وحدت‌گرایی[۳]، شمول‌گرایی[۴]، تقلیل‌گرایی[۵]، اصل بستار[۶] و فیزیکالیسم می‌باشد. (ص ۲۱)

 

·       مادامی‌که ماتریالیسم علمی عملاً شامل علم و رئالیسم علمی باشد، اغلب به‌گونه‌ای گمراه‌کننده با خود علم معادل فرض می‌شود، علی‌الخصوص به‌وسیله طرفدارانش. هرچند ادعاهای ماتریالیسم علمی پا را فراتر از قلمروی مصدَّق[۷] و مشروعِ علم گذاشته‌اند، اکنون بخش اعظم تحقیق علمی به درون چهارچوب متافیزیکیِ این ایدئولوژی هدایت شده است . (ص۲۱)

 

·       منظور من از عبارت " جزم [۸]" یک جهان بینی کاربردی فراگیر منسجم، مرکب از مجموعه ای از باورها و رفتارهایی است که مستلزَم یک شخص تابع عقل و احساسات هیجانی، به گونه ای توامان می باشد. (ص ۲۲)

 

·       آبجکتیویسم .
همانطور که پیشتر ذکر شد ، شاید اصلی ترین کمال مطلوب علم[۹]، شیئی سازی[۱۰] محض جهان طبیعی، و نیز تلویحاً کنار گذاشتن ناخالصی های ذهنی از تحقیقات و پیگیری های دانش علمی است. از این روست که این کمال مطلوب این تفکر مدرن را اتخاذ کرده که دانش علمی، اکنون و در اغلب مواقع، واقعاً با دانش آبجکتیو معادل است. (ص ۲۲)

 

·       جنبه دیگری از این اصل این است که دانش علمی باید به گونه ای شناختی[۱۱] و مستقل از ناظر ، عینی[۱۲] باشد. (ص۲۲)

 

·       حتی یاکوز مونود[۱۳] زیست شناس معروف که یکی از طرفداران پر و پا قرص ماتریالیسم علمی ست، تصدیق می کند که اصل موضوعه ی عینیت[۱۴] به عنوان شرطی برای دانش صحیح و خالص، تشکیل دهندهء آنچه را که وی انتخاب اخلاقی می نامد، می باشد تا اینکه امری مسلم باشد. (ص۲۲)

 

#اندیشکده_مهاجر#علی_الماسی_زند#سابجکتیویته#فلسفه_ذهن

 

 


[۱] Cardinal Bellarmine

 

 

 

 

 

[۲] Bas van Fraassen

 

 

 

 

 

[۳] monism

 

 

 

 

 

[۴] universalism

 

 

 

 

 

[۵] reductionism

 

 

 

 

 

[۶] closure principle

 

 

 

 

 

[۷] legitimate domain

 

 

 

 

 

[۸] dogma

 

 

 

 

 

[۹] science

 

 

 

 

 

[۱۰] objectification

 

 

 

 

 

[۱۱] epistemical

 

 

 

 

 

[۱۲] objective

 

 

 

 

 

[۱۳] Jacques Monod

 

 

 

 

 

[۱۴] Objectivity      ( عینی بودن )