گزارش یک جلسه

گزارش یک جلسه

جلسه « تکامل در مقابل طراحی هوشمند » با حضور دکتر هادی صمدی عضو هیئت‌علمی فلسفه علم  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دکتر آزادگان عضو هیئت‌علمی فلسفه علم دانشگاه شریف در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ در سالن دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران ، با همکاری اندیشکده مهاجر و بسیج دانشکده علوم دانشگاه تهران  برگزار شد.

در ابتدا دکتر صمدی توضیحاتی پیرامون نظریه تکامل و ابعاد مختلف آن ارائه دادند. پس‌ازآن ایشان وارد یک ارزیابی ازنظریه طراحی هوشمند شدند. ازنظر ایشان اگرچه نمی‌توان طراحی هوشمند را غلط انگاشت ولی داروینیسم تبیین خوبی ارائه می‌دهد و طراحی هوشمند فاقد صلاحیت علمی است. در حقیقت ایشان قائل بودند که نظریه تکامل نظریه‌ای علمی ست ولی کامل و اثبات‌شده نیست. ایشان معتقد بودند که ما در ساینس اساساً اثبات نداریم.

در مقابل، دکتر آزادگان در دفاع از طراحی هوشمند چنین اظهار داشتند که، طراحی هوشمند با پیش‌فرض‌های ورود به ساینس سازگار است. مانند این‌که جهان ثابت قابل‌فهمی داشته باشد و طراحی هوشمند با فرض این‌که و یا تأکید بر اینکه یک اراده‌ی  هوشمندی در پس طراحی این عالم هست ، این مسئله را تقویت می‌کند. از طرفی موارد خاصی در زیست‌شناسی و حیات مانند وجود سیستم‌های غیرقابل‌تقلیل که « مایکل بیهی » به آن اشاره دارد ، این مسئله را که فرایند حیات و تکامل، فرآیندی ست تحت اراده‌ای هوشمند، تقویت می‌کند. دکتر آزادگان تأکید کردند که : « بنده با تکامل مشکلی ندارم بلکه با تعبیر غیر هدایت‌شده تکامل یا همان تعبیر داروینیستی از تکامل مشکل‌دارم. »

دقایق پایانی جلسه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.  دکتر صمدی درجواب اشکالی که یکی از حضار در مورد پذیرش تکامل در مورد ذهن و قوای معرفتی که نتیجتاً به قبول عدم قابل‌اعتماد بودن قوای شناختی منجر خواهد شد، مطرح کرد، پاسخ دادند که : « من می پذیزم. اما باید بدانیم که ما اساساً در علم دنبال صدق نیستیم و درواقع صدق یک امر ابزاری ست. ما نظریه‌ای را که کارآمد باشد برمی‌گزینیم. و این به معنی این نیست که ما در پی صدق به معنای کلاسیک آن  هستیم.  درواقع ما در پی کارآمدی هستیم. »

اندیشکده مهاجر