گزارشی از حلقه تخصصی انسان شناسی علمی مورخ ۱۶ اسفند ۹۵

حسن مرصعی / دانشجوی دکتری فلسفه علم / عضو کارگروه علم ودین

گزارشی از حلقه تخصصی انسان شناسی علمی مورخ ۱۶ اسفند ۹۵

یونگ روان‌پزشکی بود که سال ۱۹۰۶ با فروید آشنا شد و تا ۱۹۱۳ با او همکاری می‌کرد اما بعد از فروید جدا شد . فروید یک دوره انزوای روحی در زندگی‌اش دارد که البته برخی تجربیاتش مخصوصاً در ارتباط با ناخودآگاه به همان دوران بازمی‌گردد.

خلاصه ای از ارائه آقای حسن مرصعی

انواع روانشناسی :

۱- روانشناسی تکاملی : رویکرد زیست‌شناختی به ذهن و رفتار

۲- روانشناسی شناختی ۱) CCTM فودرو

۲) اتصال گرا : رامهارت ۱۹۸۶

– روانکاوی فرویدی (CTM) : عصب شناسان محاسباتی که مبدع آن چرچلند است .

نظریه فروید : لایه‌های روان (سطوح مختلف) ۱) دوره اول : شکل‌گیری conscious and unconscious

۲) دوره دوم : شکل‌گیری id , ego and super ego

Id : نهاد اصلی لذت

Ego  : اصل واقعیت (خود)

Super ego  : فرا خود ، هنجارهای اجتماعی

Id و  super ego  به ego فشار می‌آورند و ego  با مکانیسم‌های دفاعی سعی می‌کند از خودش دفاع کند .

مراحل روانی که فروید معتقد بود تا زمان بلوغ کامل شده (fixation) و دیگر تغییر نمی‌کند .

یونگ روان‌پزشکی بود که سال ۱۹۰۶ با فروید آشنا شد و تا ۱۹۱۳ با او همکاری می‌کرد اما بعد از فروید جدا شد . فروید یک دوره انزوای روحی در زندگی‌اش دارد که البته برخی تجربیاتش مخصوصاً در ارتباط با ناخودآگاه به همان دوران بازمی‌گردد.

یونگ در دوران کاری خود علاقه بسیار زیادی به جمع‌آوری وقایع داشت حتی اگر دیگران علمش حساب نمی‌کردند مثل کیمیاگری/عرفان شرقی / اختربینی / رویاها / اسطوره‌ها و ادیان و ….

مراحل روان یونگ برخلاف فروید که تا بلوغ فقط بود ، به سه بخش تقسیم می‌شد که این سه بخش در هر زمان قابل‌تغییر بودند .

مراحل روان از دیدگاه یونگ : ۱) conscious

۲) personal unconscious  (عقده‌ها)

۳) collective unconscious  ناخودآگاه جمعی در همه انسان‌ها

 

 

#انسان_شناسی_علمی#علم_و_دین#فروید#یونگ

#anthropology