گزارشی از حلقه انسان شناسی

گزارشی از حلقه انسان شناسی

جلسه ۶ دی ۹۵ انسان‌شناسی /

ارائه آقای مرصعی /

هلیگارد در سال ۱۹۸۰ یک شناخت ۳ تایی از ذهن معرفی کرد .

cognition = حل مسئله/تصمیم‌گیری

emotion = تصمیم‌گیری احساسات-عواطف-  هیجانات

(emotion-affection-feelings)

conation (motivation) = خواسته‌ها – اراده‌ها

محمد شرافتی  گزارش می دهد/ کارشناسی فیزیک شریف/ عضو کارگروه علوم انسانی و توسعه

روانشناسی دکارت / تجربه‌گرایی انگلستانی ("معرفت") = کریستین ولف (اوایل قرن ۱۸)

در سال‌های ۱۷۳۲ و ۱۷۳۴ دوطبقه‌بندی از قوای ذهنی(faculty) ارائه داد

الف) معرفت و باور  ب)میل(desire)

مدلسون (۱۷۵۵) و در ادامه کانت طبقه‌بندی ۳ تایی از قوای ذهنی (faculty) یا کارکرد ذهنی (function) ارائه دادند.

الف) نقد عقل محض ۱۷۷۱ = معطوف به intellect

ب) نقد عقل عملی ۱۷۸۸ = معطوف به will

ج) نقد قوه حکم ۱۷۹۱ = معطوف به احساس لذت و درد

جمله کلیدی کانت در قسمت نقد حکم :

There are three irreducible faculties of mind namely knowledge, feeling, and desire

فلسفه ذهن کیم :

گونه‌های مختلف پدیده‌های ذهنی :

۱- Sensation  ها = دردها،قلقلک ، احساس خارش

۲- گرایش‌ها گزاره‌ای = باورها ، میل‌ها ، فکر ، ترس

۳- احساسات و هیجانات(feeling and emotion) = خجالت ، فرح ، دل‌تنگی …

۴- حالات ارادی = willing ,deciding, intending

ادامه فودور : ماژولار بودن ذهن ازنظر فودور

۱) برخی از مکانیسم‌های ذهنی ماژولارند = input system  (مثل ادراک بصری و فهم زبان)

۲) برخی ماژولار نیستند = central system

استدلال علیه CTM

الف)  فرآیندهای محاسباتی حساس به خواص نحوی سمبل‌ها – که موضعی (local) می‌باشند

ب) برخی فرآیندهای ذهنی حساس به خواص global  (non-local) هستند

ج) درنتیجه ذهن را کامل نمی‌توان با CTM توضیح داد

د) سایر قرائت‌های CTM (connectionist و علم اعصاب) نیز به درد نمی‌خورند

استیون پینکر= CTM +نظریه تکامل (adaption)  = از ۲ میلیون سال قبل تا ۱۰ هزار سال قبل (EEA)

 

#علم-و-دین#انسان-شناسی#هلیگارد#مدلسون#دکارت