گزارشی از جلسه انسان شناسی علمی مورخ بیست و دوم آذرماه نود و پنج

گزارشی از جلسه انسان شناسی علمی مورخ بیست و دوم آذرماه نود و پنج

این جلسه  به تاریخ ۲۲ آذر ۹۵ در محل اندیشکده مهاجر برگزار شد. موضوع این جلسه از حلقه انسان‌ شناسی علمی ، ادامه ارائه‌ی آقای مرصّعی از  مدخل CTM دایره المعارف استفورد بود.

ادامه مدخل CTM دایره المعارف استفورد

  • CCTM + RTM = نظریه فودور

CCTM = ذهن Turing-style and computing machine

RTM = زبان تفکر (تفکر = زبان)

۲– Connectionism  بیشتر مربوط به دهه ۸۰ و پیشتازان آن مکلند و رامهارت هستند. این افراد سه دلیل عمده را به‌عنوان نظر خود بیان می‌کنند.

دلیل۱) شباهت شبکه‌های عصبی با نورون‌ها،

دلیل ۲) فرایند یادگیری

دلیل۳) زمان پردازش

دلیل اول را فودور و پیلیشن نقد کردند . این دو ادعا می‌کنند که این سیستم توانایی توضیح (تولید فکر)productivity  و (نظام‌مندی)systematicity  را ندارد . البته استیون پینکر هم ادعاهای فودور را در سال  نقد می‌کند و بیان می‌کند که دو نوع Connectionism داریم

یک ) اتصال گرایی به‌جای سمبل گرایی (eliminative Connectionism)

دو) اتصال گرایی اجرایی (implementationist Connectionism)

۳– شاید بگوئیم ۲٫۵ بهتر است! Computational neuroscience  را آقا و خانم چرچلند پایه‌گذاری کردند . این دو بیان می‌کنند که در توضیح Brain function  باید از ویژگی‌های information processing  ساختارهای سازنده دستگاه عصبی بهره برد . به‌عبارت‌دیگر مجموعه‌ای از نورون‌ها خواصی دارند که نورون‌ها به‌تنهایی ندارند .

الف . پیشتاز این عرصه البته دیوید مار است . مار با نوشتن کتاب Vision در سال ۱۹۸۳ آغازگر این حرکت است . مار در کتابش سه سطح را برای بیان و توضیح ادراک بصری به‌طور خلاصه بیان می‌کند .

سطح ۱: computational

سطح ۲ : الگوریتمیک

سطح ۳ : اجرا

در ادامه جلسه مثالی از کتاب بارش در مورد دیدن و کار دستگاه بینایی بیان شد .