کتاب « واسط‌های مغز – رایانه در زمینه های اخلاقی اجتماعی و فرهنگی »

کتاب « واسط‌های مغز – رایانه در زمینه های اخلاقی اجتماعی و فرهنگی »

در بیست سال اخیر تحقیقات بر روی واسط‌های مغز –رایانه ( Brain-Computer Interface) به شکل چشمگیری افزایش‌یافته است این واسط‌ها توانسته‌اند خود را به‌عنوان فناوری‌هایی‌ که دارای ظرفیت بالایی در تشخیص بیماری‌ها، توان‌بخشی و یاری‌رسانی به معلولان می‌باشند به‌خوبی اثبات کنند.

هدف اصلی این فناوری‌ها استفاده از سیگنال‌های عصبی- مغزی افراد معلول یا ناتوان برای توانمندسازی آن‌ها جهت حرکت، گرفتن اشیا، ارتباط با دیگران و غیره است. ساخت دستگاه‌های ارتباطی برای افراد دارای سندروم قفل‌شدگی و تولید اندام‌های جایگزین برای افراد معلول از نمونه‌های کاربردی و موفق تولیدشده به‌وسیله این فناوری است.

در کتاب حاضر ابعاد اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی این دست فناوری‌ها موردبررسی قرارگرفته است. توجه به چنین موضوعاتی به‌خصوص برای افراد مشارکت‌کننده در این حوزه که شامل طیف وسیعی از مهندسان، دانشمندان علم اعصاب، روانشناسان، روان‌پزشکان و استفاده‌کنندگان می‌شود حائز اهمیت است. سؤال‌های عمومی و مطرح در این حوزه مرتبط‌اند با عاملیت اخلاقی، مبنای فردی مسئولیت و تغییر خودآگاهی در استفاده‌های درازمدت و شدید از فناوری‌های واسط مغز-رایانه.

متن شما