کتاب « اخلاق نورو: چالش‌هایی برای قرن بیست و یکم»

کتاب « اخلاق نورو: چالش‌هایی برای قرن بیست و یکم»

حجم عظیم مطالعات در حوزه علوم اعصاب شناختی، که به مدد پیشرفت‌های فناورانه و روش شناختی در این علم ممکن شده است دریچه‌ای جدید از فهمِ نسبت میان حالات ذهنی، رفتارها و مغز را به روی ما گشوده است. این فهم جدید امکان‌های فناورانه نوینی را ایجاد می‌نمایند که به‌سرعت پرسش‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی مهمی را پیش روی ما می‌نهد.

. سؤال‌هایی مانند این‌که  آیا مجاز هستیم تا حافظه یک فرد یا صفات شخصیتی او را دستخوش تغیر نماییم ؟. اخلاق نورو (Neuroethics) حوزه نوظهوری از تأمل اخلاقی است که تلاش می‌کند پاسخ‌هایی برای چنین پرسش‌هایی فراهم آورد. کتاب « اخلاق نورو: چالش‌هایی برای قرن بیست و یکم» نوشته  نیل لِوی (Neil levy)  یکی از نخستین کتاب‌های چاپ‌شده در این حوزه است  که مروری بر پیشرفت‌های اخیر علوم اعصاب شناختی و تبعات آن برای اخلاق و فلسفه ذهن دارد. این کتاب حاوی ۹ بخش است. بخش نخست به اهمیت و چیستی اخلاق نورو پرداخته می‌شود. در بخش دوم مسئله دست‌کاری مستقیم و غیرمستقیم مغز از طریق روش‌های سنتی و جدید موردمطالعه قرار می‌گیرد و استدلال‌های مربوط به تأثیر آن‌ها بر هویت فردی موشکافی می‌شود. در بخش ۳ و ۴ به شکل مبسوطی استدلال‌های اخلاقی له و علیه دست‌کاری مستقیم مغز ارائه می‌گردد و مرز مشخصی بین دست‌کاری مستقیم مغز با دست‌کاری غیرمستقیم به‌واسطه محیط رسم می‌گردد. در فصل ۵ لوی به مسئله تغییر حافظه افراد چه به لحاظ امکان عملی و تبعات اخلاقی آن اشاره می‌کند. بخش ۷ و ۶ همچنین به چالش‌های عصب‌شناختی و اخلاقی پیرامون دو موضوع «فردیت» و « اراده آزاد» اختصاص دارد . بخش ۸ مرتبط با مسئله  خودفریبی و ریشه‌های آن است و درنهایت فصل آخر به بحث درباره نحوه تأثیرگذاری علوم اعصاب شناختی بر فهم ما از شهودات و استدلال‌های اخلاقی می‌پردازد. اگرچه این کتاب به‌طور عمده دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را مخاطب قرار داده است اما  به همه افرادی که به ابعاد فلسفی و اخلاقی علوم اعصاب شناختی علاقه دارند توصیه می‌شود.