پیش ارائه های مدرسه تابستانه تکامل

پیش ارائه های مدرسه تابستانه تکامل

آقای نیما نریمانی عضو کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ ارائه ای با موضوع «انسان و تکامل» در سلسله پیش ارائه های مدرسه تابستانی تکامل در دانشگاه صنعتی شریف داشتند.