کتاب « اخلاق ربات »

کتاب « اخلاق ربات »

ربات‌ها امروزه در بسیاری از نقش‌ها فعالیت می‌کنند، از ابزارهایی  برای سرگرمی تا ربات‌‌های معلم و کارگر. اما همین‌طور که فناوری رباتیک پیشرفت می‌کند، مسائل اخلاقی آن نیز بیشتر جلوه می‌کنند: آیا ربات باید برنامه‌ریزی شوند تا از کد‌های اخلاقی پیروی کنند اگر اساساً چنین امری ممکن باشد؟  

پیامدهای اخلاقی و اجتماعی علم رباتیک

آیا خطراتی در شکل‌گیری رابطه عاطفی با ربات‌ها وجود دارد؟ چگونه جامعه و اخلاق با ربات‌ها تغییر می‌کنند؟ در این کتاب برای اولین بار آرای  محققان و متخصصان برجسته در علوم مهندسی و علوم انسانی  کنار یکدیگر جمع شده است تا برای سؤالاتی از ین دست چاره‌اندیشی صورت گیرد.

این کتاب با مروری از مسائل و تئوری‌های اخلاقی مرتبط آغاز می‌شود، سپس مسائلی همچون  امکان برنامه‌ریزی اخلاقی ربات، استفاده اخلاقی از ربات‌های نظامی در جنگ و  سؤالات قانونی و سیاستی که شامل اعتمادپذیری و حریم خصوصی هستند موردبررسی قرار می‌گیرند. نویسندگان سپس به رابطه عاطفی انسان و ربات می‌پردازند، دراین‌بین آن‌ها تأثیرات ربات را به‌عنوان شریک جنسی، پرستار و خدمتکار بررسی می‌کنند.  بخش نهایی کتاب به این بحث که آیا برای ربات‌ها ، چه ربات‌های ترکیبیِ زیستی-محاسباتی چه ماشین‌ها صرف باید اهمیت اخلاقی و یا حقوق قائل شد یا خیر می‌پردازد.

اخلاق معمولاً از تحولات سریع فناوری عقب می‌ماند. اما این کتاب توانسته است  این شکاف را هم در سطح ادبیات تحقیقاتی در این زمینه و هم بحث‌‌های  سیاستی پر نماید و مجموعه‌ای شگفت‌انگیز  از تحلیل‌ها در مورد مهم‌ترین موضوعات در این حوزه رو به رشد را پیش روی ما قرار دهد.

حسیت تاجمیر ریاحی / دانشجوی دکتری فلسفه علم

 

#اخلاق-و-فناوری#ربات#رباتیک#اخلاق-ربات

متن شما