«پانل علم، دین و انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

«پانل علم، دین و انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

پانل سوم از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوععلم، دین و انسان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

در این گردهمایی دکتر ابراهیم آزادگان عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه شریف در موضوع «جهان غیرفیزیکی من» و حجت الاسلام سید فرید سیدجوادی در موضوع «دین، علم و ایمان» به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. همچنین آقای مسعود طوسی سعیدی در موضوع «پوچی، علم و پیشرفت های فناورانه» و آقای علی عطایی در موضوع «دل،آگاهی، علیت و مشاهدات کوانتومی» دیدگاه خود را بیان کردند.