همایش هنر و تکنولوژی

همایش هنر و تکنولوژی

 

کارگروه اخلاق و فناوری اندیشکده مهاجر برگزار می کند :

همایش هنر و تکنولوژی
شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۹۶  ساعت ۱۵ الی ۱۷

آمفی‌تئاتر مرکزی دانشگاه شریف