میراث هاشمی و تقدیر تاریخی انقلاب‌ها ( به مناسبت چهلم مرحوم هاشمی)

محمد حسین بادامچی / عضو کارگروه علوم انسانی و توسعه / [email protected]

میراث هاشمی و تقدیر تاریخی انقلاب‌ها ( به مناسبت چهلم مرحوم هاشمی)

يادداشت كوتاه زير به مناسبت چهلم مرحوم هاشمي براي روزنامه دانشگاه شريف نوشته شده بود كه به خاطر عذرخواهي اين روزنامه از انتشار آن ، در  همينجا منتشر مي گردد.

همانطور که معلم شهید دکتر علی شریعتی در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» می نویسد، تبدیل نهضت ها به نظام و برآمدن مشئوم امپراطوری و سلطنتی نوظهور از خاکستر انقلاب ها، تقدیر محتوم تمام قیامهای آزادی خواه و رهایی بخش و فضیلت جوی تاریخ بشر به نظر می رسد. همانطور که قیام باشکوه محمّد(ص) و تأسیس مدینه نبوی با مرگ آن حضرت و پس از گذار یک نسل خلافت راشدین به ساخته شدن سلطنت جوانی همپای سلطنت ساسانی و امپراطوری رومی با ایدئولوژی تازه نفس و برانگیزاننده‌ی اسلام و استقرار حکومتی انقلابی‌نما بر خون نوه پیامبر انجامید؛ برآمدن امپراطوری ناپلئون از انقلاب برابری خواه فرانسه، متولد شدن امپریالیسم ایالات متحده از انقلاب آزادی خواه امریکا و برکشیدن توتالیتاریسم شوروی از میان شعله های درخشان انقلاب رهایی بخش روسیه، همگی دلالت بر آن دارد که هر انقلابی را دایه ای مصلحت اندیش، ظاهر الصلاح و خردمندنماست که مأموریت او تبدیل ماده آزادی طلب و کمال جوی انقلابها به حکومتی ملّی است که در دوران سوزانندگی انقلاب خود را نماینده انقلاب معرفی می کند تا مردم را به بهانه حفظ آرامش و امنیت و به دست گرفتن امور به خانه بفرستد و سپس از خرمن جوشان و خروشان انقلاب تنها به افروختن تنوری در میان حکومت برای گرم نگه داشتن میدان اکتفا می کند و اندکی بعد سامان همیشگی سلطنت ها و امپراطوریها را -که ترکیبی از سرمایه داری دولتی، الیگارشی طبقاتی، ناسیونالیسم، مشروعیت دینی، ائتلاف با سرمایه داران داخلی و توافقهای پنهانی با قدرتهای خارجی و اندکی تأمینهای اجتماعی و تبلیغات رسمی و در گوشه و کنار با تزئین نمایشهای دموکراتیکی و ویترینی از دست آوردهای کاذب پیشرفت علمی و معرفتی و معنوی است- بر همان مکان کاخ سابق خودکامه پیشین بنا می کند و از آتش سوزان انقلاب، تنها شمعی را به رسم یادبود بر فراز مزار بینانگذار نگه می دارد؛ شمعی که فروغ آن در غرقاب نورافکنهای مزاری که به تازگی برای در آغوش گرفتن رهبران آتی بر صورت کاخ سبز دمشق مزین گشته، شک و شبهه هیچ طفل نورسی را در نسلهای بعد برنخواهد انگیخت. نسل ما آخرین گواهان صدق علی شریعتی است تا هرگز فراموش نکنیم که هیچ آیین و مذهب و انقلابی رویین تن نیست، و در اندیشه‌ی قوم برگزیده بودن، تنها قدم گذاشتن در مسیر دائماً در تکرار تاریخِ استکبارِ خوبان است.

متن شما