مقدمه‌ای بر فرا انسان‌گرایی

مقدمه‌ای بر فرا انسان‌گرایی

ویدئوی فوق کاری از انستیتو بریتانیایی مطالعات پسا انسان‌گرایی است که به بنیادهای نظری جنبش فرا انسان‌گرایی (Trans humanism) می‌پردازد. 

پخش ویدئو 

فرا انسان‌گرایی تلاش می‌کند هویت انسان که  تا حدود زیادی در دام تکامل کور  داروینی افتاده است را به‌وسیله فناوری تغییر دهد. این تفکر  مبتنی  بر سه عنصر اصلی ابر طول عمر (super longevity)، ابر هوشمندی (super intelligence)، ابر رفاه (super well being) می‌باشد.

ایده ابر طول عمر بر اساس آرای محققانی همچون ابری گری (aubery de grey) شکل‌گرفته  است. گری معتقد است نباید کهولت سن را به‌عنوان یک واقعیت  اجتناب‌ناپذیر زندگی بپذیریم  بلکه الویت پزشکی باید مبارزه با آن و افزایش طول عمر انسان تا میزان دلخواه باشد. ابر هوشمندی متکی بر ایده تکینگی فنّاورانه (technological singularity) ری کرزول (ray kurzweil) آینده‌پژوه معروف است.  بر اساس این رویکرد با پیشرفت کامپیوترها  ما درنهایت مجبور خواهیم شد تا با آن‌ها ترکیب بشویم و این یعنی می‌توانیم از  قدرت خارق‌العاده هوش مصنوعی  در درون خود استفاده کنیم و قدم به عصر ابر هوشمندی انسان بگذاریم. 

دست‌آخر عنصر ابر رفاه الهام گرفته ازنظر فیلسوف دیوید پیرس قرار دارد. در نگاه پیرس تکامل ما را نه برای شادی و لذت بلکه برای بقا طراحی کرده است، لذا موجوداتی نگران، مراقب و مضطرب هستیم که ویژگی‌های لازم برای بقا در محیطی وحشی است. ازنظر او  درحالی‌که ما به لحاظ بیولوژیک تقریباً از دویست هزار سال قبل هیچ تغییر عمده‌ای نکردیم، محیط و اجتماع ما به‌وسیله فناوری به‌شدت تغییر کرده است لذا بسیاری از رنج‌هایی که امروزه داریم به دلیل این شکاف بین بیولوژی ما و تغییرات محیط است. ازنظر او برای این‌که گونه انسان به رفاه کامل دست یابد و از رنج خلاص گردد راهی  وجود ندارد جز اصلاح ژنتیکی انسان و  از بین بردن کامل رنج که برای ما دوره‌ای از ابر رفاه را فراهم خواهد آورد.

باید به این نکته توجه داشت ازنظر فرا انسان‌گرایان تغییر هویت انسان راهی است که ما هم‌اکنون نیز در آن گام گذاشته‌ایم هرچند اثرات آن هنوز ناچیز است ، اما در آینده این اثرات افزایش خواهند یافت و خردمندانه این خواهد بود که مشارکتی فعال در شکل‌گیری این عصر جدید انسانی داشته باشیم.

#فرا_انسان#اخلاق_و_فناوری#فلسفه_تکنولوژی

متن شما