معرفی کتاب « فلسفه آمریکایی فناوری : چرخش تجربی »

معرفی کتاب « فلسفه آمریکایی فناوری : چرخش تجربی »

فلسفه کلاسیک تکنولوژی که به‌طور عمده  از تفکر مارتین هایدگر سرچشمه می‌گیرد، درواقع هجمه‌ای است به آرای متفکرانی مانند بیکن و دکارت که معتقد بودند که با به کار بستن علم و اخلاق فناوری‌های جدید بهشت زمینی در انتظار انسان خواهد بود.

حسین تاجمیر ریاحی / دانشجوی دکتری فلسفه علم

در پرتو فجایع بشری که در جنگ‌های جهانی رخ داد  فلاسفه کلاسیک فناوری، تصویری شر و خودمختار از فناوری ترسیم نموده‌اند که انسان‌ها  را در چنگال خود به اسارت کشیده است. اما تقریباً بیست سال بعد، نارضایتی از چنین تفکری در مورد فناوری بالا گرفت و جریانی در فلسفه فناوری شکل گرفت که به چرخش تجربی معروف گردید. فلاسفه فناوری در پی این چرخش سعی می‌کنند نگاه ویران شهرانه به فناوری و ارائه طرح‌های صرفاً نظری و کلی درباره آن را کنار گذارند و به‌جای جستجو برای بنیان‌های استعلایی امکان ظهور فناوری به تأثیرات انضمامی فناوری بر جامعه و فرهنگ بپردازند.کتاب« فلسفه آمریکایی فناوری : چرخش تجربی»  حاوی خلاصه‌ای از آرای  شش نفر از پرچم‌داران این چرخش می‌باشد که عمدتاً اهل آمریکای شمالی هستند. آرای هر یک از این متفکران توسط یکی از همتایان هلندی‌شان تلخیص و نقادی شده است و به‌عنوان یکی از فصل‌های کتاب ارائه‌شده است. از ین رو کتاب حاوی  فصل‌هایی جداگانه‌ای است که به آرای آلبرت برگمان درباره نسبت تکنولوژی و زندگی روزمره ، دریفوس و کار او بر محدودیت‌های هوش مصنوعی، فینبرگ و نگاه او به امکان‌های فرهنگی و اجتماعی که به‌وسیله فناوری گشوده می‌شد، هاراوی و مفهوم‌سازی او از سایبورگ و توجهش به مبهم شدن مرزهای انسان و ماشین، آیدی و جستجوی او در مورد نقش فناوری در زیست جهان،  و نگاه وینر به تأثیرات سیاستی و اخلاقی تکنولوژی های مدرن می‌پردازد.  این کتاب به‌خوبی  یک مقدمه خواندنی و بصیرت افزا به چرخش تجربی در فلسفه فناوری فراهم می‌آورد.

 

#اخلاق-و-فناوری#هایدگر#بیکن#دکارت#فلسفه-ی-تکنولوژی#آلبرت-برگمان