معرفی کتاب « تکنولوژی و دین »

حسین تاجمیر ریاحی / عضو کارگروه اخلاق و فناوری / دانشجوی دکتری فلسفه علم

معرفی کتاب « تکنولوژی و دین »

تکنولوژی همواره در حال تغییر است، اما آیا این توانایی در آن وجود دارد که رویکرد ما به دین و معنویت را هم‌تغییر دهد؟.  در کتاب technology and religion: Remaining human in co-created World  نورین هرزفیلد این موضوع و دیگر سؤالات بحث‌برانگیز در این زمینه را بررسی می‌کند.

او  یک مرور کلی از رابطه مابین دین و جهان در حال گسترش فناوری به دست می‌دهد. هرزفیلد برای این‌که موضوع گسترده‌ای همچون فناوری را پوشش دهد از زوایای گوناگونی به آن نزدیک می‌شود.
نخست فناوری‌های مرتبط با بدن انسان مانند مهندسی ژنتیک، سلول‌های بنیادین، کلونینگ، فناوری‌های دارویی، بهسازی مکانیکی و سایبورگ ها.
دوم فناوری‌های مرتبط با ذهن انسان مانند هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و فضای سایبر.
سوم فناوری‌هایی که به محیط بیرونی ما مرتبط می‌شوند مانند نانو فناوری، غلات اصلاح ژنتیکی شده و تکنیک‌های جدید کشاورزی و انرژی.
 او در بررسی خود طیف گسترده‌ای از ادیان را نیز موردتوجه قرار می‌دهد. سه دین ابراهیمی مسیحیت، اسلام و یهودیت در نقطه محوری بحث هستند  و رابطه آن‌ها با هریک از فناوری‌های پیش‌گفته مورد مداقه قرار می‌گیرد. در سرتاسر کتاب خواننده با بررسی موشکافانه مسائل اخلاقی و اعتقادی مرتبط با این فناوری‌ها از منظر این سنت‌‌های دینی و ایمانی روبرو خواهد بود. نتیجه این کار  نگاهی چندجانبه به گفتگوی میان دو مقوله دین و تکنولوژی است که به‌طورمعمول به نظر می‌رسد مربوط  به یکدیگر نیستند. این نسخه از کتاب، سومین عنوانی است که از سری جدید کتاب‌های علم و دین بنیاد تمپلتون به چاپ رسیده است.

درباره نویسنده:

نورین هرزفیلد (Noreen Herzfeld) استاد الهیات و علوم کامپیوتر در دانشگاه سنت جان مینسوتا است. کتاب قبلی او با نام « In Our Image: Artificial Intelligence and the Human Spirit» به چاپ رسیده است.

 

مشخصات کتاب‌شناسی :

 

Title

Technology and Religion: Remaining Human C0-created World
Templeton Science and Religion Series

Author

Noreen Herzfeld

Publisher

Templeton Press, 2009

ISBN

۱۵۹۹۴۷۳۱۳۵, ۹۷۸۱۵۹۹۴۷۳۱۳۰

Length

۱۶۷ pages