معرفی کتاب «اخلاق نورو»

معرفی کتاب «اخلاق نورو»

علوم اعصاب به شکلی فزاینده به ما این امکان را می‌دهد تا جنبه‌های گوناگون رفتار انسانی را توضیح دهیم، پیش بینی کنیم یا حتی کنترل نماییم. چالش‌های اخلاقی که ازین پیشرفت‌ها ایجاد می‌گردد از مرز‌های اخلاق زیستی رایج  فراتر می‌روند

و تا مسائل فلسفه ذهن، روانشناسی، الهیات، سیاست‌گذاری عمومی و قانون نیز کشیده می‌شوند. در واقع همین مجموعه مسائل جدید است که موضوعات اصلی اخلاق نورو (Neuroethics) را شکل می‌دهند. کتاب « Neuroethics: An Introduction With Reading» یک راهنمایی ضروری  به چالش های فکری و مهم اجتماعی در مواجه علوم اعصاب و جامعه است. مارتا فرح که خود یکی از دانشمندان پیشگام در علوم اعصاب است خوانندگان را با مسائل کلیدی اخلاق نورو آشنا می‌کند، و آن  مسائل را مبتنی بر زمینه‌های علمی و فرهنگی موجود مورد بررسی قرار می‌هد. او همچنین مجموعه‌ای از مقالات و نوشته‌هایی  از دیگر نویسندگان  را که به دقت انتخاب شده‌اند به خواننده  پیشنهاد می‌کند، این امر می‌تواند مسائل اخلاق نورو را از منظر طیف گوناگونی از نویسندگان و متفکران روشن سازد. این مقالات و کتاب‌ها از دانشمندان، فلاسفه و متفکران حقوقی پیشرو و بزرگی همچون کارل الیوت، جاشوا گرین، استیو هیمن، پیتر کرامر و الیزابت فیلیپس می‌باشند. موضوعات این کتاب به صورت کلی  شامل چالش های اخلاقی در زمینه بهسازی شناختی،  مسائل شخصیت، حافظه و هویت، توانایی تصویربرداری مغزی برای متقاعدسازی و آشکار سازی،  تاثیرات حقوقی و قانونی علوم اعصاب، و در نهایت طرق مختلفی که علوم اعصاب فهم ما از معنای شخص انسانی بودن را تهدید می‌کند.

درباره نویسنده:

مارتا فرح یک نوروساینتیست برجسته در دپارتمان روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا است . او مدیر مرکز جامعه و علوم اعصاب این دانشگاه نیز می باشد. وی در علوم اعصاب بر روی موضعات فراوانی از جمله بینایی، کارکرد پری فرونتال، عواطف و … کار کرده است. در حال حاضر مارتا فرح  تمرکز خود را بر پیامد‌های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی متمرکز نموده است.

 

 کتابشناسی

 

Title

Neuroethics: An Introduction with Readings
Volume 28 of Basic bioethics

Editor

Martha J. Farah

Edition

illustrated

Publisher

MIT Press, 2010

ISBN

۰۲۶۲۵۱۴۶۰۵, ۹۷۸۰۲۶۲۵۱۴۶۰۶

Length

۳۷۹ pages

#اخلاق_نورو#اخلاق_عصب_شناختی#اخلاق_و_فناوری#فلسفه_تکنولوژی