معرفی کتاب «اخلاق دغدغه های محیط زیستی»

حسین تاجمیر ریاحی / دانشجوی دکتری فلسفه علم شریف / عضو کارگروه اخلاق و فناوری / [email protected]

معرفی کتاب «اخلاق دغدغه های محیط زیستی»

کتاب «اخلاق دغدغه های محیط زیستی»  (The ethics of Environmental concern) اثر رابین اتفیلد (Robin Attfield) یک اثر کلاسیک در حوزه اخلاق محیط زیست محسوب می شود.

این کتاب نخستین بار در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسیده، رویکرد‌های گوناگون به #طبیعت و میزانی که هر یک از این رویکرد‌ها  ما را قادر می‌سازند که مشکلات محیط زیستی مدرن را حل کنیم، سنجیده و معرفی می‌شوند.
نویسنده به طور خاص سنت باور به تسلط انسان بر طبیعت، سنت رفاقت و معاونت، و اندیشه متاخر تر «پیشرفت» را وارسی می‌کند تا مشخص سازد هر کدام از این رویکرد‌ها تا چه میزان زمینه ساز بحران های محیط زیستی بودند و تا چه حد می‌توانند بن مایه‌ای برای مقابله با آن در اختیار ما قرار دهند و سپس به نگرانی‌های اخلاق کاربردی در این زمینه می‌پردازد  و وظایف ما درقبال نسل آینده را مشخص می‌سازد. همچنین  ارزش زندگی،  و اهمیت و جایگاه اخلاقی «غیر انسان‌ها» را مورد تامل قرار می‌دهد و در نهایت اصول اخلاقی میان-گونه‌ای را برای مواجه مناسب با  چالش هایی همچون #آلودگی، تخریب منابع طبیعی، رشد جمعیت و حفاظت از محیط زیست پیشنهاد می‌کند.
رابین اتفیلد که فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه کاردیف است تا سال ۲۰۰۹ در همان دانشگاه  و همچنین در چند دانشگاه افریقایی مشغول تدریس بوده است. از اتفیلد کتاب های دیگری نظیر فلسفه محیط زیست؛ اصول و چشم اندازها؛ ارزش، تعهد و فرا اخلاق؛ اخلاق محیط زیست جهانی؛ توصیه ای برای قرن بیست و یکم؛  و اخلاق محیط زیست منتشر شده است. اتفیلد به تازگی بازنشسته شده و با کمیته اخلاق محیط زیستی #یونسکو همکاری دارد.
آخرین ویرایش این کتاب در سال ۱۹۹۱ توسط دانشگاه جورجیا (با بروزرسانی منابع تازه‌ی مرتبط تا آن تاریخ) منتشر شده‌ است.

 

مشخصات کتابشناسی:

Title  The Ethics of Environmental Concern

Author  Robin Attfield

Edition  illustrated, revised

Publisher  University of Georgia Press, 1991

ISBN  0820313440, 9780820313443

Length  249 pages