مسائل اخلاقی مربوط به آغاز حیات

کارگروه اخلاق و فناوری

مسائل اخلاقی مربوط به آغاز حیات

  دکتر مگی لیتل ریاست انستیتو اخلاق کندی  در دانشگاه جرج تاون  است . ایشان در این ویدیو  به مسائل اخلاقی  مربوط به مراحل جنینی زندگی انسان می‌پردازد.

پخش ویدئو

. با ظهور فناوری‌های  تولیدمثل اشتراکی (collaborative reproduction) امکان دخالت چندین فرد ( اهداکننده اسپرم، اهداکننده تخمک، مادر جایگزین، والدین اجتماعی ) در تولد یک نوزاد فراهم شده است. ازاین‌رو این فناوری درک ما از مفهوم والدین بودن و حقوق وظایفی که در نسبت با آن تعریف می‌شوند را  تغییر داده است. از سوی دیگر این فناوری‌های به‌شدت مستعد تجاری شدن‌ هستند و این فرصت را برای افراد تاجر مسلک فراهم کرده‌اند که به خریدوفروش رویان‌های فریز شده انسان بپردازند. قوانین نیز در این زمینه هنوز دارای نواقصی هستند و به‌خصوص در مسائل مربوط به مادر جایگزین (surrogate) به تناقضات بین قوانین اساسی هر فرد و قوانین قراردادی منجر می‌شوند. درنهایت موضوع سقط‌جنین برای پایان دادن به زندگی نوزادهای متولد نشده هم به بحث‌ها و گفتگو‌های درازدامنی مابین طرفداران حق حیات و طرفداران حق انتخاب  منجر شده است. ازنظر دکتر لیتل این بحث  متکثرترین و دشوارترین مسئله در اخلاق زیستی است. ازنظر ایشان آنچه  دراین‌بین اهمیت دارد فروتنی هر دو طرف برای شنیدن حرف‌های طرف مقابل  و افزودن بر بصیرت خود جهت مواجه با این سؤال دشوار است.

#جنین#تولد#اخلاق