مسائل اخلاقی در نوروفناوری‌های تغییردهنده حافظه

مسائل اخلاقی در نوروفناوری‌های تغییردهنده حافظه

پروفسور متیو لیائو  عضو دپارتمان فلسفه دانشگاه نیویورک و رئیس برنامه اخلاق زیستی این دانشگاه است. از او مقالات و کتاب‌های متعددی در زمینه‌های گوناگونی اخلاقی ازجمله اخلاق زیستی ، اخلاق نورو و …. به چاپ رسیده است.

file-video-icon1

پخش ویدئو

ایشان همچنین همکاری مستمری در برنامه تحقیقاتی اخلاقی با دانشگاه‌هایی همچون پرینستون، آکسفورد و جان هاپکینز داشته است.  در سخنرانی فوق،  ایشان به مشکلات اخلاقی پیش روی توسعه نوروتکنولوژی‌های تغییردهنده حافظه می‌پردازند. اگرچه این فناوری‌ها می‌تواند کمک شایانی به کاهش رنجی که بسیاری از خاطرات هولناک در ما ایجاد می‌کنند داشته باشند اما با در نظر گرفتن نقش محوری که خاطرات در شکل‌گیری هویت ما دارند و برخی از وظایف اخلاقی ما که نیازمند به همراه داشتن خاطرات است  دست‌کاری و یا پاک کردن آن‌ها چالش‌های جدی ایجاد می‌نماید. پروفسور لیائو با مطرح کردن سه نمونه افرادی که مورد تجاوز قرارگرفته‌اند، سربازانی که با خاطرات دهشتناک از جنگ بازگشته‌اند و نمونه تصمیم‌گیری سوفی در رمان ویلیام استایران، تصویری از مشکلات و دشواری‌های اخلاقی توسعه این فناوری‌ها ترسیم می‌کنند. درنهایت ایشان معتقدند در برخی از مواقع استفاده از چنین فناوری‌های به لحاظ اخلاقی مجازند بااین‌وجود باید نهایت هوشیاری را در توسعه این فناوری‌ها لحاظ نماییم.