ریچارد سویین برن، فیلسوف برجسته دین معاصر

ریچارد سویین برن، فیلسوف برجسته دین معاصر

ریچارد سویین برن آن‌چنان‌که خود می‌گوید از آغاز تحصیل خود در رشته فلسفه به مسائل فلسفی خصوصاً وجود براهین وجود خدا علاقه‌مند بوده است. او فیلسوفی مسیحی است که از ۱۹۹۵ به عضویت کلیسای ارتودوکس درآمده.

نیما نریمانی

مدیر کارگروه علم و دین / دانشجوی دکترای فلسفه دین / دانشگاه تهران

سویین برن، بنیاد اصلی جهان‌بینی مدرن را علم جدید می‌داند و به همین‌ خاطر پس از اخذ مدرک خود در فلسفه و الهیات، یعنی ۱۹۶۰ مشغول یادگیری تاریخ علم جدید از فیزیک تا زیست‌شناسی و تأمل فلسفی در رابطه با آن می‌شود. پس از سه سال آموزش فیزیک و زیست‌شناسی و تاریخ این علوم، وی به مدت ۹ سال متمرکز بر فلسفه علم می‌گردد. نخستین کتاب او با عنوان فضا و زمان(Space and time) در سال ۱۹۶۸ چاپ می‌شود که در آن به ماهیت فضا و زمان در پرتو یافته‌های جدید نظریه‌ نسبیت و کیهان‌شناسی جدید می‌پردازد. کتاب بعدی او  با عنوان معرفی نظریه تائید(An introduction to confirmation theory)  به دنبال ساخت فرمالیسمی برای محاسبه اینکه شواهد چگونه به‌طور احتمالاتی نظریات را تائید می‌نمایند است.

او در سال ۱۹۷۲ به استادی فلسفه در دانشگاه کیل keele هم‌زمان با تغییر در حوزه تمرکز خود به فلسفه دین درمی‌آید. تا این سال او یک کتاب کوچک درزمینه فلسفه دین با عنوان مفهوم معجزه The concept of Miracle 1971  داشته است. در ۱۲ سال بعدی عمر خود، سویین برن به نگاشتن سه‌گانه خود در فلسفه خداباوری می‌پردازد. سازواری خداباوری The Coherence of Theism (1997, revised ed.,1993)                وجود خدا The Existence of God (1979, 2nd edition 2004) و ایمان و دلیل Faith & Reason (1981, 2ndedition 2005) سه‌گانه اوست.

کار اصلی در این سه‌گانه وجود خداست که بر آن است تا الهیات طبیعی را از طریق بیان براهین احتمالاتی بر اساس ویژگی‌های عمومی جهان به سود وجود خدا بازسازی نماید. و این مهم‌ترین اثری است که سویین برن بدان شناخته می‌شود.

اثر دیگر سویین‌برن تا پیش از ۱۹۸۰ بر رابطه‌ی میان ذهن و بدن متمرکز است و نخستین بار با عنوان هویت شخصی Personal Identity (co-authored with Sydney Shoemaker, 1984) و به‌طور کامل در تکامل نفس The Evolution of the Soul (1986, revised ed., 1997) بیان می‌گردد. سویین‌برن در این کتاب‌ها بیان می‌نماید که هر انسان خاکی از دو بخش یعنی جسم و نفس(دفاع از دوگانه‌انگاری) تشکیل شده است.

در سال ۱۹۸۵ کرسی استادی نولوثNolloth فلسفه دین مسیحی در دانشگاه آکسفورد را به خود اختصاص می‌دهد. در ۱۸ سال مسئولیت خود در استادی فلسفه دین مسیحی، سویین برن به دفاع از ارکان اصلی دین مسیحی و دفاع از آن‌ها می‌پردازد. پس از بازنشستگی از این سمت او تلاش خود معطوف به نگاشتن ویرایش بعدی کتاب وجود خدا و ایمان و دلیل و همچنین کتاب وحی Revelation (2007) می‌نماید.‌ پس‌ازآن وی دو کتاب برای عموم با عناوین آیا خدایی هست؟ Is there a God? (1996)  و آیا مسیح خداست؟ Was Jesus God? (2008) می‌نماید. پس‌ازآن تمرکز او مجدد بر روی مسئله ذهن-بدن و مسائل مربوط بدان همچون مسئله اختیار در پرتوی عصب‌شناسی جدید معطوف می‌گردد. نتیجه این کار کتاب ذهن، بدن و اراده آزاد Mind, Brain, and Free Will که در سال ۲۰۱۳ منتشر می‌گردد. پس‌ازآن نیز وی مجدد به مسئله سازواری خداباوری می‌پردازد و ویرایش دوم کتاب سازواری خداباوری را در سال ۲۰۱۶ منتشر می‌نماید.‌

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

 

#علم-و-دین#ریچارد-سویین-برن#فیلسوف-مسیحی