دور دوم، شماره دهم

دور دوم، شماره دهم


در این شماره میخوانید:

 

 • زندگی بدون ایدئولوژی ممکن است؟ ؛ سینا عزیزی
 • سرمقاله : همه عمر برای رسیدن به موفقیت صد ثانیه‌ای! ؛ اشتباهی بزرگ در حل معادله زندگی موفق به شیوه امروز؛ نیما نریمانی
 • به نام آزادی، به کام تمنای پست مردانه؛ سوگ‌نامه‌ای برای زن هزاره سوم؛ محمدحسین بادامچی
 • روایت فرو رفتن در باتلاق زندگی مجازی؛ حیات مجازی رهاورد مدرنیسم؛ سینا عزیزی
 • تیغ عطاری؛ محمدقائم‌ خانی
 • اوقات فراغت، کمال غایی زندگی بدون خدا در بهشت زمینی؛ اپیدمی غفلت در عصر سرگرمی؛ محمد حسین‌بنا
 • فوتبال افیون توده‌ها؛ جواد درویش

 

میهمان

 • تحلیلی بر کتاب مفاتیح الحیاة نوشته آیت الله جوادی آملی؛ تکامل زندگی بر مدار دین، از رساله عملیه تا مفاتیح الجنان، از مفاتیح الجنان تا مفاتیح الحیات؛ محمدحسین بادامچی
 • چالش بیوتن علم با بی «وتن» دین؛ یحیی مهدیانی
 • زندگی به سبک آنها! ؛ تأملی بر تأثیر مدرنیته بر سبک زندگی اسلامی؛ معین شادرو
 • حجاب به مثابه حق الناس؛ حسین کامکار
 • زندگی خوابگاهی؛ وحید ضرغامی

 

بازتاب

 • وقتی از دانشگاه اسلامی صحبت می کنیم، از چه چیزی صحبت میکنیم؟ ؛ حسین غفوری
 • تکنولوژی، جهان موازی و زندگی دوم؛ محمد شمس‌الدینی
 • «صناعت و قناعت» پس از ۲۶ سال؛ ابوالفضل مرشدی
 • طنز؛ اندر باب بر صدر نشستن تکنولوژی در ضیافت نوروزی و در تأمل شدن شیخ را؛ مهدی خلیلی

 

 ضمیمه؛ نقدی بر میراث آلبرتا ۲

 • هدر رفتن یک فرصت استثنایی؛ درباره خوب و بدهای ساختاری قسمت دوم میراث آلبرتا؛ محمدقائم خانی
 • یک سری بدیهیات مخاطب پسند! آیا میراث آلبرتا ۲ تصویر درستی از مهاجرت نشان می‌دهد؟ ؛ وحید ضرغامی
 • عقب نشینی مفتضحانه!! ؛ میراث آلبرتا ۲ روایتگر دوگانه ناصوابی دیگر! ؛ محمدحسین بادامچی

دانلود این شماره مهاجر

جلد 2