دوره سوم، شماره چهاردهم و پانزدهم

دوره سوم، شماره چهاردهم و پانزدهم


در این شماره میخوانید:

سبک زندگی : ازدواج رو به احتضار

 • یادداشت دبیر
 • جدایی جسی از سلین! ؛ طلاق عنصر ذاتی جامعه مدرن و وفاداری، کیمیای گمشده عصر ما؛ علی (سینا) عزیزی
 • ازهم پاشیدگی زناشویی، ویل دورانت، لذات فلاسفه؛ ترجمه عباس زریاب خویی
 • دولت و بازار، رقبای جدید خانواده در دوران صنعتی؛ چه عواملی خانواده را از بین می‌برند/برده‌اند؟ ؛ مهدی خلیلی
 • چه کسی خواهر شوهر مرا جا به جا کرد؟ ؛ فروپاشی خانواده‌های گسترده و طایفه‌ای در جامعه امروز و تضعیف پیوند خویشاوندی؛ سرکار خانم آقایی
 • دانشگاه، دشمن خانواده؛ تحلیلی از آثار مخرب استقرار دانشگاه مدرن بر خانواده ایرانی؛ محمدحسین بادامچی
 • ضرورت، امکان و امتناع ازدواج دانشجویی! ؛ تأملی خودمانی در باب چالش‌ها و فرصت‌های ازدواج دانشجویی؛ صابر منادی
 • پیوند ازدواج در اسارت زیاده‌خواهی؛ تحلیلی بر علل کاهش انگیزه ازدواج؛ وحید ضرغامی
 • بررسی تطبیقی کوچکترین واحد معنادار اجتماع؛ تأملی در باب کوچکترین واحد جامعه از منظر نظامات مختلف ایدئولوژیک؛ محمد شمس‌الدینی
 • تعارض حیا با نظام سبک زندگی اومانیستی؛ تأملی در منشأ دردهای خانواده و درمان آن از منظر دکتر حسن عباسی؛ وحید ولوی
 • معامله انسانیت؛ به بهانه تحلیل و بررسی فیلم «سر به مهر» به کارگردانی هادی مقدم‌دوست؛ یحیی مهدیانی
 • زندگی مشترک آقای محمودی و بانو؛ پارادوکس فراگیر زن امروزی و خانواده؛ علی محب تبریزی

دانشگاه اسلامی : هیمنه فیزیک در عصر ما

 • یادداشت دبیر
 • فیزیکالیسم، تلاش برای حذف خدا و شعور از عالم؛ تحلیلی تاریخی-فلسفی در پیدایش و نقد نگاه فیزیکی به جهان؛ نیما نریمانی
 • فیزیک، راه حل معمای سقف ساده بسیار نقش! ؛ علی نریمانی
 • تنظیم ظریف و مسأله طراحی هوشمند؛ جستاری پیرامون اصل  وجود انسان و تنظیم ظریف برای ایجاد حیات! ؛ صدرا جزایری
 • نیرو، مفهومی ساده اما به غایت فلسفی؛ تأملی بر نگاه‌های فلسفی فیزیکدانان به مفهوم نیرو؛ علی سراج
 • پای چوبین فیزیکدانان کیهان‌شناس؛ پژوهشی در ابعاد و مبانی فلسفی نظریات کیهان‌شناختی؛ محمد حسین‌بنا
 • لزوم بازگشت به مسیر اصیل نیوتن و اینشتین؛ مصاحبه با دکتر مهد گلشنی
 • آرام بخواب افلاطون، ماکسول بقیه را بیدار می‌کند؛ متن سخنان دکتر تویسرکانی در دانشگاه شریف؛ گزارش و تلخیص: سرکار خانم آقایی
 • عینک دودی فیزیک‌دانان؛ چگونه دن براون مرا از خواب جزم‌اندیشی بیدار نمود؟ ؛ محمدقائم‌ خانی
 • معرفی و نقد کتاب فیزیک و واقعیت، نوشته آلبرت اینشتین؛ عباس خان‌بیگی

اندیشه اجتماعی : دیپلماسی و سایه سنگین ارزش‌های جهانی

 • یادداشت دبیر
 • چنگال اقتصاد در تن ظریف دیپلماسی؛ حسن روحانی جهان بین‌الملل را چگونه می‌نگرد؟ ؛ محمدحسین بادامچی
 • آقای وزیر؛ خلاصه‌ای از کتاب آقای سفیر، گفتگو با محمدجواد ظریف؛ علیرضا شورمستی-محمدحسن نیلی
 • سلطه امریکایی استثناء نمی‌پذیرد؛ مصاحبه نوام چامسکی با سنک اویگر از مجله Young Turks؛ مترجم: محمدحسن نیلی
 • تفکر آقای بازرگان هم همین بود؛ مصاحبه اختصاصی مجله مهاجر با دکتر فواد ایزدی
 • لطفا اینقدر سطحی توافقنامه ژنو را نقد نکنید؛ عبرت‌هایی از نهضت مشروطیت و تحریم تنباکو برای منتقدین توافقنامه ژنو؛ جواد درویش
 • دکتر عباس ملکی در مصاحبه اختصاصی با مهاجر : دیپلماسی یعنی مذاکره بدون دخالت اعتقادات

دانلود این شماره مهاجر

جلد 2