دوره دوم، شماره یازدهم و دوازدهم

دوره دوم، شماره یازدهم و دوازدهم


در این شماره میخوانید:

 

 • سیاست ما پدر و مادر دارد؛ علی (سینا) عزیزی
 • سرمقاله : حرکت جوهری انقلاب اسلامی؛ علی (سینا) عزیزی
 • از فهم دین تا اهداف انقلاب و نسبت جمهوری اسلامی با آن؛ نیما نریمانی
 • مرگ بر دولت روزمرگی! ؛ نقدی بر سیاست‌ورزی بدون اندیشه سیاسی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری؛ محمدحسین بادامچی
 • مصلحت تضمین کننده حاکمیت اسلام یا تمهیدگر سکولاریزم! ؛ حسن نیلی
 • عروسی خوبان! محمدقائم‌ خانی
 • مردم سالاری یا حکومت عوام؟! ؛ نگاهی کوتاه به نسبت و رابطه مردم و حکومت در نظام اسلامی؛ صابر منادی
 • لیبرال دموکراسی، کارآمد ترین نوع حکومت در نیل به تمتعات مادی؛ محمد حسین‌بنا
 • انتقاد ما به آقای هاشمی از این جنس است؛ جواد درویش

 

میهمان

 • تکنوکراسی، بی روح‌ترین نسخه پیشرفت؛ تأملی بر آفات روش تکنوکرات‌ها برای پیشرفت و آبادانی جمهوری اسلامی ایران؛ رشید قانعی
 • درسی از مشروطه، شیخ و آخوند، دو رویکردی که همچنان ادامه دارد؛ علیرضا شورمستی
 • سایه ارزش‌های مدرن بر فهم حیات سیاسی-اجتماعی ائمه؛ تأملی بر چالش‌های موجود برای درک عظمت معصومین از راه تحلیل عمل سیاسی آنها؛ علی نیکزاد
 • محافظه‌کاری امن‌ترین راه نیست؛ رضا پیامی
 • روح رخوت در کالبد دانشگاه؛ مهدی خلیلی
 • آزادی، شعار مظلوم انقلاب؛ وضعیت آزادی در تاریخ جمهوری اسلامی؛ سیدامیر سادات‌موسوی
 • ۱۹۸۴ ما کی نوشته می‌شود؟ ؛ یحیی مهدیانی
 • ما امروز تاریخ را عوض کردیم؛ یادداشتی بر فیلم آرگو؛ محمدحسین میری

 

بازتاب

 • مهاجر، تبلور وجوهی از وحدت حوزه و دانشگاه؛ یادداشت شفاهی دکتر مصطفی تقوی
 • گاهی، کمی سیاسی باشیم بد نیست؛ امید ذکی‌زاده
 • سفرنامه‌ی سفر به دیار جوانمرد؛ علی رضایی
 • شعر قهرمان و نه ریحانه؛ وفا عباس‌آقایی

دانلود این شماره مهاجر

جلد 2