دوره دوم، شماره پنجم

دوره دوم، شماره پنجم


در این شماره میخوانید:

 

 • سرمقاله : چه کسی رشته مرا انتخاب کرد؛ محمدحسین بادامچی
 • انتخاب رشته، انتخاب کردن یا انتخاب شدن؛ وحبد ضرغامی
 • مسأله همه و مسأله هیچ کس؛ محمد حسین‌بنا
 • باغ بی درخت علوم و بته‌های بی ریشه؛ پوریا علیمردانی
 • من هم مثل همه مفیدم؛ محمدقائم‌ خانی
 • MBA شریف، مفر یا ضرورت؛ رشید قانعی
 • جای خالی مأموریت‌گرایی؛ سیدعلی روحانی
 • اندر مهجوریت علوم انسانی؛ نیما نریمانی
 • علوم انسانی، خدمتکار دنیای فنی و مهندسی؛ جواد درویش

 

بازتاب

 • نامه واصله از دکتر منصوری
 • پژوهش بومی را دانشگاهیان ما اصلا قبول ندارند؛ مصاحبه با دکتر رضا منصوری
 • ما بعد‌المصاحبه؛ حسن نیلی

دانلود این شماره مهاجر

جلد 2