دوره دوم، شماره هشتم و نهم

دوره دوم، شماره هشتم و نهم


در این شماره میخوانید:

 

 • مساله دین و دانشگاه هنوز تازه است؛ محمدحسین بادامچی
 • سرمقاله : دینداری معاصر در حصار ایمان، علم، تظاهر؛ عقل‌گرایی شیعی در مقابل ایمان‌گرایی، دنیاگرایی، ظاهرگرایی؛ جواد درویش
 • حوزه دانشجویی: درمان موفق سکولاریسم دانشگاهی؟ ؛ تأملی در جایگاه دین در زندگی دانشجویی؛ صابر منادی
 • دین در وقت اضافه! ؛ تأملی در فرجام آموزش دوپاره در دانشگاه و حوزه دانشجویی؛ محمد حسین‌بنا
 • نه به مخاطب اشراف داریم نه به دین! ؛ ارزیابی انتقادی مرکز معارف اسلامی دانشگاه در گفتگو با دکتر علی دژاکام؛ جواد درویش
 • موزه دین، پارک دینداران یا مجتمع فراغتی دانشجویان!؟ ؛ نوحه‌ای بر کالبد بی جان مسجد دانشگاه؛ محمدقائم‌ خانی
 • بشتابید به سوی رستگاری…؛ علم تجربی به مثابه دینی جدید؛ سینا عزیزی
 • خدای دانشجویان چگونه خدایی است؟ ؛ تأملی در تأثیر علم جدید بر خداباوری ما؛ نیما نریمانی
 • با تبدیل طبیعت به خلقت، تعارض علم و دین حل نمی‌شود! ؛ گفتگویی درباره نسبت علم جدید و دین اسلام با دکتر ابراهیم آزادگان؛ محمدحسین بادامچی
 • تابلوی ورود ممنوع علم در برابر خدا! ؛ به خدا معتقدیم یا به فیزیکالیسم؛ علی سراج
 • قبله دانشگاه ما کجاست؟ ؛ بازخوانی جایگاه «دانش‌گاه» در نسبت با دین و جامعه؛ محمد حسین بادامچی
 • دانشگاه اسلامی کدوم وره؟ ازین وره از اون وره؛ تلاشی برای باز کردن چند موضوع برای مخاطب عام! نخبه‌ها و ویژه‌ها نخوانند! ؛ محمدرضا علی‌عسگری

 

میهمان

 • رابطه متقابل فیزیک و فلسفه؛ معرفی کتاب «تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیک‌دانان معاصر» نوشته دکتر مهدی گلشنی؛ نیما نریمانی
 • آیا دانشجوی دین‌دار ممکن است؟ ؛ یاسر میرزایی
 • جایگاه شریعت و شعائر الله در دارالعلم؛ حسین کامکار
 • شیوه آموزشی حوزه کارآمدتر است یا دانشگاه؟ ؛ مقایسه‌ای میان دو نهاد موجود علمی؛ عباس خانبیگی
 • مرکز معارف، کشکولی آشفته در خور آموزش آکادمیک؛ علی محب تبریزی
 • حکایت تشنگی و آب شور! ؛ نگاهی متفاوت به دروس معارف؛ مهدی انصاری
 • گروه معارف در بوته نقد برهان؛ محمد آقابیگی کلاکی
 • به رنگ ارغوان چشم دریده جمهوری اسلامی! ؛ به رنگ ارغوان سطحی‌ترین نگاه به مناسبات دانشگاه، دین و جامعه؛ یحیی مهدیانی
 • کو داستایوسکی انقلاب اسلامی؟ ؛ چرا مسیحیت نزد یوسکی روس از اسلام نزد ما مهم‌تر است؟ ؛ یحیی مهدیانی

 

بازتاب

 • مساله اصلی مملکت اصلا در حوزه مهندسی نیست؛ یادداشت شفاهی دکتر نایبی درباره پرونده پنجم مهاجر
 • آن دو ماری که بر دوش نظام آکادمیک کشیدید، امثال گاج و قلمچی هستند! ؛ یادداشت دکتر ملائک درباره پرونده ششم مهاجر
 • درباره رشته آینده سازی که آینده سازی نمی‌کند؛ درباره شماره پنجم مهاجر با موضوع انتخاب رشته؛ محمدحسین پرتویان
 • آنهایی که می‌روند وطن فروش نیستند / آنهایی که می‌مانند عقب‌مانده نیستند؛ شیوا بیات
 • آشنایی با علم الحیل: دانش ابزارسازی تمدن اسلامی قرن سوم؛ یوسف بیگ‌باباپور
 • شعر «کار همگانی»؛ مدهوش

دانبود این شماره مهاجر

جلد 2