دوره دوم، شماره ششم

دوره دوم، شماره ششم


در این شماره میخوانید:

 

 • سرمقاله : از علم تا مدرک؛ داستان غم انگیز دانش در دانش‌گاه؛ محمدحسین بادامچی
 • نمره چه بلایی بر سر ما آورده؟ ؛ مرثیه ای برای نظام ارزیابی دانشگاه؛ جواد درویش
 • آداب استادی ایرانی در دوراهی اسلام و غرب؛ تحلیلی بر رابطه استاد و دانشجو از منظر اخلاقی و رفتاری؛ وحید ضرغامی
 • هجده، ده، پانزده؛ محمدقائم‌ خانی
 • نظام آکادمیک مقلد پرور یا مجتهد پرور؛ سینا عزیزی
 • علم روی سر در یا علم توی کلاسها؛ نیما نریمانی
 • فارغ التحصیلان به کجا می روند؛ تحلیلی جریان‌شناسانه از خروجی‌های نظام آکادمیک؛ محمد حسین‌بنا
 • آفت تخصص گرایی؛ نقدی بر فرآیند تخصصی شدن علوم؛ علی سراج
 • حلقه مفقوده علم در دانشگاه؛ تأملی در باب ضرورت آموختن مبانی فلسفه و تاریخ علم توسط همه دانشگاهیان؛ رشید قانعی
 • آیا واقعا تلازمی میان دانشگاه و تولید علم وجود دارد؟ ؛ دانشگاه، بدیهی پارادکیسکال؛ محمد شمس‌الدینی
 • نظرخواهی درباره فرآیند جدید جذب اساتید؛ احمد تنه‌کار

 

بازتاب

 • این دانش لیبرال که می‌گویید کجا تدریس می‌شود؛ محمدعلی انصاری
 • پاسخ مهاجر؛ در جستجوی آرمان یا علم بی آرمان؛ محمدحسین بادامچی
 • زیر تیغ؛ دانشگاهی که هست، دانشگاهی که بود و باید؛ یاسر میرزایی
 • میز‌گرد انتخاب رشته، تخصص‌گرایی کور یا مأموریت‌گرایی آگاهانه
 • MBA حلقه اتصال این روزهای دانشجویان نخبه و کارآمدی کشور؛ محمد جلالیان
 • آیا روش بهتری وجود دارد؟ ؛ نقدی بر «MBA شریف، مفر یا ضرورت»؛ حسین غفوری
 • هنوز نبض علوم انسانی می‌زند؛ نقدی بر مقاله «علوم انسانی، خدمت‌کار دنیای فنی و مهندسی»؛ ابوالفضل مرشدی
 • پاسخ مهاجر؛ نبض که حس نمی‌شود؛ جواد درویش
 • تأملی بر نقدهای وارده بر مطلب «MBA شریف، مفر یا ضرورت»؛ رشید قانعی

دانلود این شماره مهاجر

جلد 2