دوره اول، شماره چهارم

دوره اول، شماره چهارم


در این شماره میخوانید:

 

  • سرمقاله : خاموش از کنار هم عبور می‌کنیم؛ محمدحسین بادامچی
  • کرسی‌هایی که آزاداندیشی نیست؛ رشید قانعی
  • آزادی واقعی تفکر، شرط استمرار نهضت اسلامی؛ حسن نیلی
  • همه روزها روز درخت‌کاری است؛ سرگذشت دانشجویی کلنجار شش ساله خاموشی و گفتگو؛ محمدقائم‌ خانی
  • اگر شهید مطهری آن دو جمله را نگفته بود؛ جواد درویش
  • آزاد‌اندیشی، شعار مظلوم جامعه ما؛ سینا عزیزی

دانلود این شماره مهاجر

جلد 6