دوره اول، شماره سوم

دوره اول، شماره سوم


در این شماره میخوانید:

 

  • سرمقاله : مهاجرت آشکار یا مهاجرت پنهان، مساله این است؛ محمد حسین بادامچی
  • این مسئله صورتش مشکل دارد؛ جواد درویش
  • مهر لب‌ها وا شد؛ گزارش و نقدی از پخش مستند میراث آلبرتا در شریف؛ محمدقائم‌ خانی
  • میراث آلبرتا یا میراث مشروطه؛ نگاهی تاریخی-فرهنگی به مسأله مهاجرت نخبگان و پدیده بی هوبتی؛ رشید قانعی
  • نخبه یا تابلوی تزیینی؛ نقدی بر تعریف رسمی نخبگی در بنیاد نخبگان؛ محمد حسین‌بنا
  • مرگ تدریجی یک رویا؛ تأملی در علل روانشناختی مهاجرت؛ سینا عزیزی
  • اخلاقیات سود گرایانه؛ روح انتخاب گزینه مهاجرت؛ نیما نریمانی
  • بادی که به سمت غرب می‌وزد؛ گزیده ای از سخنرانی دکتر ایمان افتخاری درباره اپلای

 

ضمیمه : مطالب رسیده خوانندگان

  • به ما گفتند نخبه، باورمان شد؛ وحید ضرغامی
  • ما، فرهنگ، پژوهانه و مهاجرت بعضی از دانشجویان شریف؛ علی پوریایی

دانلود این شماره مهاجر

جلد 6