جلسه هفتم از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

مهدی خلیلی / دانشجوی دکتری فلسفه علم / مدیر کارگروه اخلاق و فناوری / [email protected]

جلسه هفتم از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

در این جلسه که اختصاص‌یافته به طرح و بررسی برخی مصادیق اختلاف و تضاد بین دین و دنیای معاصر و همچنین طبیعت و خدا از دیدگاه دین و مکاتب منشأ اثر با تأکید بر تفاسیر سنتی‌تر از آن‌ها در دنیای معاصر، مهدی خلیلی مجری کارشناس برنامه، از میهمانانش در مورد انواع تفاسیری که از طبیعت در دنیای پیشا مدرن مطرح بوده و میزان قرابت آن‌ها با دین می‌پرسد.

میهمانان برنامه :

محمدحسین بادامچی / دکترای جامعه‌شناسی / مدیر کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

نیما نریمانی / دانشجوی دکترای فلسفه دین / مدیر کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر

محمدحسین بنا / طلبه مدرسه مشکات / عضو کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

 

تاریخ ضبط برنامه : ۳  تیر ۹۴