ترکیه در جبر جغرافیایی بین شرق و غرب (جلسه ۲)

ترکیه در جبر جغرافیایی بین شرق و غرب (جلسه ۲)

بررسی نفوذ فرهنگی ایران در آناتولی از دیرباز و رویکردهای جدید عجم گرایی نزد دگر اندیشان ترکیه حول محور رمان «نام من سرخ» اثر اُرهان پاموک که در سال ۲۰۰۶ برنده جایزه نوبل ادبیات شد.

در این جلسه و در ابتدا به سابقه رویکرد عجمی/ ایرانی گرایی در بستر ملی‌گرایی ترکیه‌ی پسا عثمانی اشاره شد. همچنین به بخش‌هایی از مقاله‌های احمد آقااوغلو از نظریه پردازان مهم و مؤثر در تشکیل ترکیه نوین و از اشخاص ذی‌نفوذ در تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی ترکیه در سال‌های تثبیت حاکمیت آتاترک اشاره شد. به این موضوع که ترکیه جدید با نگاهی عجم گرایانه تأسیس شد اما به‌مرور تغییر رویه داد و امروز دارای رویکردی متفاوت نسبت به‌روزهای ابتدایی ظهور آتا ترک می‌باشد.
در ادامه به تشریح رویکرد و سویه‌های فکری پاموک پرداخته شد. توجه به نگاه سعادت طلبانه جمعی در شرق و در مقابل آن نگاه اومانیستی و فردگرایانه در غرب، و این‌که اتوپیای ترسیمی پاموک و دگراندیشان نظیر او چقدر به اتوپیای ما نزدیک است :

·       ایرانی/ عجم گرایی

·       بازگشت به ریشه‌ها  ( ریشه‌هایی مشترک با ایرانیان )

·       بازگشت به نص و اسلام عقل‌گرا

·       اومانیسم خداپرستانه

·       جهانشهرگرایی

·       دشمنی با صهیونیسم

در انتها به لزوم توجه جمهوری اسلامی به اندیشمندانی امثال پاموک در مسیر تحقق اهداف راهبردی در آسیای صغیر تأکید شد.

 

#اُرهان_پاموک#ترکیه#توسعه#مدرنیته#علوم_انسانی_و_توسعه#اندیشکده_مهاجر#علی_الماسی_زند#عثمانی#صفوی#اورهان_پاموک