تالیف کتاب « اخلاق فاوا، مسائل و نظریه‌ها »

ابوطالب صفدری / دانشجوی دکتری فلسفه علم / عضو کارگروه اخلاق و فناوری / [email protected]

تالیف کتاب « اخلاق فاوا، مسائل و نظریه‌ها »

گستردگی و نفوذِ فناوری‌هایِ اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، به حدی‌ست که اگر بگوییم هیچ دست‌آوردِ فناورانۀ دیگری قابل مقایسه با آن نیست اغراق نکرده‌ایم. باتوجه به این مسأله و خلاء عمیقی که در زمینۀ مطالعۀ مسائل اخلاقی ناشی از این فناوری‌ها در کشور وجود دارد، ضرورتِ انجام یک طرح تحقیقاتی برای مرورِ ادبیات رایج در این حوزه و آشنایی با مطالعاتی که در سرتاسر جهان انجام گرفته امری نسبتاً بدیهی به نظر می‌رسد.

در واقع این کتاب عهده‌دارِ پر کردنِ بخشی از این خلاء ادبیاتی خواهد بود. ضمن اینکه می‌تواند راهنمای بسیار خوبی برای پژوهشگران فارسی زبان این حوزه نیز باشد، زیرا هنوز کتابی که به طور خلاصه و در عین حال جامع ادبیاتِ رایج در این حوزه را به زبان فارسی مرور و گزارش کرده باشد تألیف نشده است.

این کتاب از ۳ فصل تشکیل شده است:

۱-    اخلاق فناوری، چیستی و چرایی

۲-      اخلاق فاوا

۳-   دیدگاه‌های اسلامی در اخلاق فاوا