برنامه ۱۸۰ درجه شبکه افق با موضوع علم و دین و با حضور آقای جواد درویش

کارگروه علم و دین

برنامه ۱۸۰ درجه شبکه افق با موضوع علم و دین و با حضور آقای جواد درویش

پخش ویدئو

جمعه ۲۵ خرداد 96 برنامه ۱۸۰ درجه شبکه افق با موضوع علم و دین به روی آنتن رفت. میهمان این برنامه آقایان دکتر اصولی دکترای فلسفه علم ، آقای دکتر امیدیانی استاد فیزیک و اخترشناسی (که این افراد نقش مناظره کننده را داشتند) ، علی الهیاری فارغ‌التحصیل فلسفه علم امیرکبیر، جواد درویش دانشجوی دکتری فلسفه علم شریف ، مهدی دزفولی فارغ‌التحصیل ارشد فلسفه علم امیرکبیر و امیررضا باقرپور دانشجوی دکتری فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی، بودند.
اگرچه موضوع این برنامه علم و دین بود، ولی محور اصلی مباحث بیشتر حول مباحث روش‌شناسی و فلسفه علم و تفاوت روش‌شناسی معرفت دینی بامعرفت علمی، می‌چرخید.  ضعف محتوایی و برنامه‌ریزی در چینش میهمانان  هم مزید بر علت شد که برنامه برای مخاطب انسجام و درنتیجه آگاهی بخشی کافی نداشته باشد.
ولی درهرصورت حرکت صداوسیما در ورود به این مباحث را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود بیش‌ازپیش این مباحث که بر افکار و اعتقادات طیف وسیعی از اساتید، دانشجویان و نسل جوان، مؤثر است، در رسانه‌های عمومی ترویج شود.