اخلاق زیست پزشکی در گفتگو با پیتر سینگر

اخلاق زیست پزشکی در گفتگو با پیتر سینگر

پروفسور پیتر سینگر از اساتید برجسته دانشگاه پرینستون درزمینه اخلاق زیستی است. او یکی از طرفداران اصلی نظریات سودگرایانه اخلاقی در جهان کنونی بشمار می‌آید . ویدیوی فوق مربوط به مصاحبه پیتر سینگر درزمینه اخلاق زیست پزشکی در دانشگاه آکسفورد است.

پخش ویدئو

کتاب «آزادی حیوانات»  معروف‌ترین اثر اوست. سینگر در این کتاب به نقد دامداری صنعتی و گوشت‌خواری  و حمایت از گیاهخواری پرداخته است.  هم‌چنین وی معتقد است به لحاظ اخلاقی،کمک نکردن به کودکان فقیر در حال مرگ، با کشتن آدم‌ها تفاوت چندانی ندارد. او با همین نوع نگرش از فقیران حمایت می‌کند و راه‌حلی نیز برای از میان بردن فقر جهانی ارائه داده است که بر مبنای کمک افرادی است که درآمدی بیش از نیاز خود دارند. مسائلی همچون اهمیت توجه به مسائل اخلاقی در حوزه پزشکی، ناتمامی علم و فناوری برای فراهم آوردن پاسخ‌های اخلاقی و همچنین انتقاداتی به رویکردهای پدرسالارانه در پزشکی در این مصاحبه مطرح می‌گردند.

 

#اخلاق_زیست_پزشکی

#اخلاق_و_فناوری