اخلاق رباتیک

اخلاق رباتیک

جری کاپلان (Jerry Kaplan) یکی از دانشمند مطرح  علوم کامپیوتر در سطح جهان است و به‌عنوان یکی از پیشروان pen computing و دنیای تبلت ها شناخته می‌شود. او همچنین نویسنده، آینده‌پژوه ، کارآفرین و صاحب چندین شرکت معتبر تجاری است.  

file-video-icon1

پخش ویدئو

معرفی ویدیو:

جری کاپلان (Jerry Kaplan) یکی از دانشمند مطرح  علوم کامپیوتر در سطح جهان است و به‌عنوان یکی از پیشروان pen computing و دنیای تبلت ها شناخته می‌شود. او همچنین نویسنده، آینده‌پژوه ، کارآفرین و صاحب چندین شرکت معتبر تجاری است. کاپلان در این ویدیو بر اهمیت تجدیدنظر در قوانین فعلی برای مواجه صحیح با فناوری در حال ظهور ربات‌ها تأکید می‌کند. برای این کار او به برخی سوابق تاریخی که می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای ایجاد قوانین جدید مدنظر قرار گیرند اشاره می‌کند. نخست، قوانینی که برای تغییر رفتار شرکت‌ها وضع می‌شوند بااینکه شرکت (همانند ربات‌ها)  خود یک شخص انسانی به‌حساب نمی‌آیند و دوم ایده ربات به‌مثابه برده و بهره بردن از  قوانین برده‌داری که در پیش از جنگ‌ها داخلی در آمریکا رایج بوده‌اند.

نکاتی برای تأمل:

۱-این واقعاً نمونه شرکت‌ها قابل تطبیق بر ربات‌ها نیز می‌باشند؟ حتی وقتی یک شرکت مستقل از افراد آن محکوم می‌گردد باز تبعات آن افراد شرکت را متأثر می‌سازد،  این در مورد ربات‌ها نیز همین‌گونه است؟

۲– تا چه حد می‌توان ربات‌ها را با بردگانِ دارای اراده انسانی مقایسه نمود؟ اگر چنین مقایسه‌ای صحیح باشد آیا می‌توان از برخی قوانین برده‌داری که در فقه و اصول اسلامی ما نیز وجود دارد استفاده نمود؟.