اخلاقِ اطلاعات از منظر لوچیانو فلوریدی

ابوطالب صفدری / دانشجوی دکتری فلسفه علم / عضو کارگروه اخلاق و فناوری / [email protected]

اخلاقِ اطلاعات از منظر لوچیانو فلوریدی

در این مقاله آثار و اندیشه‌های اخلاقیِ یکی از برجسته‌ترین فلاسفۀ اطلاعات یعنی لوچیانو فلوریدی را بررسی خواهیم کرد.

ابتدا به هستی‌شناختی و جهان‌شناختیِ نظریۀ اخلاقیِ وی پرداخته و سپس روش‌شناسیِ خاص او را که روش‌شناسی سطح انتزاع می‌باشد معرفی می‌کنیم. در گام‌های بعدی ابتدا جایگاه اخلاق اطلاعات فلوریدی را در میان سایر نظام‌های اخلاقی مشخص کرده و در گام نهایی با معرفی وجوه هنجارین این نظریه، تصویر کاملی از آن ارائه می‌دهیم.