یادداشت های شخصی

میراث هاشمی و تقدیر تاریخی انقلاب‌ها ( به مناسبت چهلم مرحوم هاشمی)

يادداشت كوتاه زير به مناسبت چهلم مرحوم هاشمي براي روزنامه دانشگاه شريف نوشته شده بود كه به خاطر عذرخواهي اين روزنامه از انتشار آن ، در  همينجا منتشر مي گردد. همانطور که معلم شهید دکتر علی شریعتی در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» می نویسد، تبدیل نهضت ها به نظام و برآمدن مشئوم امپراطوری

View Result

ضرورت پالایش نظریه سیاسی اسلام و میراث گفتمانی امام خمینی، از اندیشه‌های چپ مارکسیستی

آیا بهبود وضعیت اقتصادی با نهضت‌های انبیا تعارض دارد؟ آیا نظریه سیاسی اسلام، توسعه اقتصادی را مجاز نمی‌داند؟ آیا انقلاب اسلامی ایران که بنیان‌گذار آن، امام خمینی(ره)، آن را در ادامه نهضت‌های انبیا می‌داند، اقتصاد و علم و فناوری را اموری ثانوی می‌دانست؟

View Result

فروش زهر به اسم نوشدارو
کودتای دهه شصت علیه امام

یا فروش زهر به اسم نوشدارو لفاظی های پی‌درپی اهل نظر در ایران معاصر باعث شده است، اهمیت کلمات و قدرت جادویی آن‌ها ازنظر ما دور بمانند. ما باور نخواهیم کرد که یک کلمه بتواند وضعیت یک ملت را زیرورو کند. ما به قدرت کلمات اعتقادی نداریم. ازنظر ما کلمات صرفاً بازیچه دست اهالی قدرت

View Result

ملاحظاتی بر تاریخِ تاریخ در مدرسه فقه شیعی

تکمله‌ای برای «اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ» نوشته محمدحسین بادامچی

View Result

اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ

تأملی انتقادی بر یک یادداشت: «نظام اسلامی با فقه می‌ماند یا تاریخ» نوشته رسول جعفریان

View Result