یادداشت های شخصی

ملاحظاتی بر تاریخِ تاریخ در مدرسه فقه شیعی

تکمله‌ای برای «اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ» نوشته محمدحسین بادامچی

View Result

اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ

تأملی انتقادی بر یک یادداشت: «نظام اسلامی با فقه می‌ماند یا تاریخ» نوشته رسول جعفریان

View Result

پیامبر محبوس در تاریخ

 یادداشتی بر اولین دوره جشنواره داستان کوتاه خاتم     ۱: پیامبر محبوس در تاریخ وقتی میشل فوکو تاریخ جنونش را می‌نوشت کسی فکر نمی‌کرد که یک قرن بعد از ظهور علم روان‌شناسی، بشود چنین نگاهی این قدر متفاوت به این رشته داشت. چون همه تاریخ را در سطور سیاه آن می‌دیدند و کسی حواسش

View Result