درباره نشریه مهاجر

نشریه مهاجر بعد از انتشار ۱۶ شماره به عنوان یک نشریه دانشجویی، در سال ۹۴ موفق به اخذ مجوز نشر از ادراه مطبوعات وزارت ارشاد به عنوان نشریه عمومی شد. این نشریه که درحال یک برنامه ریزی مدون و جامع برای حضور روی گیشه بود، به دلیل مشکلات مالی نشریه و اندیشکده، از مهر ۹۴ به بعد منتشر نشد. در حال حاضر درصدد رفع مشکلات و انتشار مجدد نشریه هستیم.

نشریه های منتشر شده

ستون چپ