اخلاق و فناوری

«پانل علم، دین و انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

پانل سوم از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوععلم، دین و انسان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

View Result

«پانل فیزیک، فلسفه و الهیات در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان

پانل دوم از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوع فیزیک، فلسفه و الهیات در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

View Result

پانل دانشگاه برای انسان در نخستین گردهمایی «علوم انسانی برای نخبگان»

پانل اول از نخستین گردهمایی دانشجویی «علوم انسانی برای نخبگان» با موضوع «دانشگاه برای انسان» در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

View Result

کتاب « حوای سرگردان » منتشر شد

کتاب کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

View Result

نشست مهاجرت به علوم انسانی

برای مشاهده گزارش این نشست اینجا را کلیک کنید.  

View Result

ستون چپ